Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Lịch làm việc của ban Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo (Tuần từ: 25/9 - 30/9)

30-07-2018

THỨ HAI (25/9)

Đ/c Độ

- S: 08h00

Dự họp tại Bộ GD&ĐT. Bố trí xe 07h45.

- C: 14h00

Họp với lãnh đạo các Sở về Chương trình Sữa học đường. Mời Phòng Chính trị, tư tưởng, KHTC, GDMN, GDPT dự. Phòng Chính trị, tư tưởng chuẩn bị và mời-PH81.

- C: 16h00

Dự họp Thường vụ BCH Hội Việt Úc-PH81.

Đ/c Đại

- Cả ngày:

Đi công tác.

Đ/c Quang

- S: 08h00

Dự Hội nghị Tổng kết Luật Giáo dục Đại học tại Hội trường A, Bộ GD&ĐT. GDTX-CN cùng đi. Bố trí xe 07h45.

- C: 14h30

Làm việc với Thanh tra Thành phố về khảo sát để xây dựng kế hoạch Thanh tra. Mời Thanh tra, VP, KHTC dự. Thanh tra chuẩn bị-PHT.

Đ/c Tiến

- S: 08h00

Dự Hội nghị giao ban Quý III/2017 với lãnh đạo quận, huyện, thị xã theo hình thức trực tuyến tại P.701, UBND Thành phố. Bố trí xe 07h45.

- C: 14h00

Họp với lãnh đạo các Sở về Chương trình Sữa học đường. Mời Phòng Chính trị, tư tưởng, KHTC, GDMN, GDPT dự. Phòng Chính trị, tư tưởng chuẩn bị và mời-PH81.

Đ/c Dũng

- S: 08h00

Kiểm tra thành lập trường THPT Kinh Đô. TCCB chuẩn bị và mời. Bố trí xe 07h30.

- C: 14h00

Dự họp Ban Chủ nhiệm CLB Hiệu trưởng các trường THPT. Mời đại diện lãnh đạo các phòng ban dự. GDPT chuẩn bị và mời-Phòng khách Quốc tế.

- C: 16h00

Dự họp Thường vụ BCH Hội Việt Úc-PH81.

THỨ BA (26/9)

Đ/c Độ

- S: 08h00

Dự Hội thảo góp ý dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện đổi mới chương trình, SGK GDPT theo NQ88/2014/QH13 của Quốc hội tại D205, Bộ GD&ĐT. Bố trí xe 07h45.

- C: 14h00

Dự họp tại Bộ GD&ĐT. Bố trí xe 13h45.

Đ/c Đại

- Cả ngày:

Đi công tác.

Đ/c Quang

- S: 08h00

Làm việc tại trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam. KHTC cùng đi. Bố trí xe 07h30.

- C: 14h00

Dự họp về tổng hợp kết quả các đoàn kiểm tra đầu năm học. Thanh tra chuẩn bị và mời - PHT.

Đ/c Tiến

- S: 08h30

Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra công tác CCHC năm 2017 của Thành phố. Mời Trưởng các phòng ban, đại diện Ban tiếp công dân của Sở, Tổng Biên tập Tạp chí GDTD dự. VP chuẩn bị - PHT.

- C: 14h00

Làm việc tại cơ quan.

Đ/c Dũng

- S: 08h00

Dự Hội thảo góp ý dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện đổi mới chương trình, SGK GDPT theo NQ88/2014/QH13 của Quốc hội tại D205, Bộ GD&ĐT. Bố trí xe 07h45.

- C: 16h00

Chỉ đạo thị chọn đội tuyển HSG Hà Nội dự thi HSG Quốc gia. GDPT chuẩn bị và mời - PHT.

THỨ TƯ (27/9)

Đ/c Độ

- S: 08h00

Dự họp tại Bộ GD&ĐT. Bố trí xe 07h45.

- C: 14h00

Dự Đại hội Hội Hữu nghị Việt Úc TP.Hà Nội lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2022 tại Hội trường 23 Quang Trung.

Đ/c Đại

- Cả ngày:

Đi công tác.

Đ/c Quang

- S: 08h30

Họp đoàn Thanh tra. Thanh tra chuẩn bị và mời.

- C: 14h00

Làm việc tại cơ quan.

Đ/c Tiến

- S: 08h00

Kiểm tra đầu năm học. Mời thành viên đoàn kiểm tra cùng đi. Bố trí xe 07h30.

- C: 15h00

Làm việc với Ban biên soạn tài liệu Giáo dục ATGT cho học sinh phổ thông. GDPT chuẩn bị và mời - PHT.

Đ/c Dũng

- S: 08h00

Dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác thư viện và triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018 tại trường THPT Chu Văn An. Mời đại diện LĐ các phòng ban dự. GDPT chuẩn bị và mời. Bố trí xe 07h30.

- C: 14h00

Dự Đại hội Hội Hữu nghị Việt Úc TP.Hà Nội lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2022 tại Hội trường 23 Quang Trung.

* Các phòng, ban gửi Lịch đăng ký làm việc tuần tiếp theo cho đ/c Phó Giám đốc phụ trách.

THỨ NĂM (28/9)

Đ/c Độ

- S: 08h30

Làm việc với TCCB-PH81.

Đ/c Đại

- S: 08h00

Làm việc tại cơ quan.

Đ/c Quang

- S: 08h00

Làm việc tại cơ quan.

Đ/c Tiến

- S: 08h00

Kiểm tra đầu năm học. Mời thành viên đoàn kiểm tra cùng đi. Bố trí xe 07h30.

Đ/c Dũng

- Cả ngày:

Đi công tác.

* BGĐ

- C: 14h00

Giao ban công tác tháng 9/2017 cơ quan Sở. Mời LĐ Công đoàn Ngành; LĐ các phòng ban Sở dự - PHT.

- C: 16h00

Họp Ban giám đốc Sở - PHT.

THỨ SÁU (29/9)

Đ/c Độ

- S: 08h00

Dự họp tại Bộ GD&ĐT. Bố trí xe 07h45.

- C: 14h00

Làm việc tại cơ quan.

Đ/c Đại

- S: 09h00

Kiểm tra điều kiện mở ngành Đại học Đông Đô. GDTX-CN, TCCB cùng đi. GDTX-CN chuẩn bị. Bố trí xe 08h30.

- C: 14h00

Họp Ban chỉ đạo công tác ĐTBD về việc duyệt kế hoạch và kinh phí ĐTBD năm 2018 lần 2. Mời Chủ tịch CĐN, Trưởng các phòng ban Sở; Trường BDCBGD Hà Nội, Trung cấp SPMG-NT dự. TCCB chuẩn bị và mời-PHT.

Đ/c Quang

- Cả ngày:

Làm việc tại cơ quan.

Đ/c Tiến

- Cả ngày:

Làm việc tại cơ quan.

Đ/c Dũng

- Cả ngày:

Đi công tác.

THỨ BẢY (30/9)

Đ/c Quang

- S: 08h00

Dự buổi làm việc do Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội tổ chức để chuẩn bị cho kỳ họp thứ Tư, QH khóa XIV tại P.209-UBND TP. Bố trí xe 07h45.

 

* Ngoài những công việc trên, các đồng chí trong Ban Giám đốc có trách nhiệm thực hiện các công việc đột xuất của Bộ, Thành phố hoặc các cơ quan liên quan theo chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Sở.


TIN VIDEO
THỜI TIẾT

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: Trường TH Số 1 Đại Trạch

Địa chỉ: Thôn Phúc Tự Tây, xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Email: th_so1daitrach@quangbinh.edu.vn

Website: thso1daitrach.edu.vn